Blood and Lipstick Podcast

Blood and Lipstick Podcast header image 1

ЕПИЗОД 69: БЪЛГАРИЯ: Стюардесата Людмила Равняшка

September 24, 2022

"Людмила Равняшка, 26-27-годишна, много красива и интелигентна. До последния момент не вярваше, че ще я разстрелят. Поисква цигара. Отказва да й кавалерстват, сама си я пали, единствено ръцете й леко треперят. Изпушва я. Поглежда палачите един по един и казва: "Готова съм. Свършвайте по-бързо!"

 

Чуйте историята на стюардесата Людмила Равняшка.

Линкове към източниците, използвани в този епизод, както и множество снимки са публикувани на сайта ни https://www.bloodandlipstickpodcast.com/

Main theme music: TimMoor by PixaBay