Blood and Lipstick Podcast

Blood and Lipstick Podcast header image 1

Епизод 31: СЕРИЙНИ УБИЙЦИ: Чудовищата от блатата - Уън Брейди и Майра Хиндли

October 28, 2021

Това е историята на една от най-ужасяващите, смъртносни двойки серийни убийци в историята на Европа. 

В рамките на само две години Йън Брейди и Майра Хиндли отнемат брутално живота на 5 деца, на визраст между 10 и 17 години.... 

Линкове към източниците, използвани в този епизод, както и множество снимки са публикувани на сайта ни https://www.bloodandlipstickpodcast.com/

Main theme music: TimMoor by PixaBay