Blood and Lipstick Podcast

Blood and Lipstick Podcast header image 1

Епизод 2: СЕРИЙНИ УБИЙЦИ: Ед Кемпер

April 8, 2021

Едмънд Кемпер е прототипът, стоящ в основата на категорията "Сериен убиец". 
Той не е нито първият, нито последният от тях, но е онзи, заради когото, започваме да разбираме изкривената им психика и да отбелязваме алармиращите знаци в поведението им... Защо и как точно Ед Кемпер? Разберете сами :) 
Поради ограничение в мястото за описание, всички източници за този епизод ще бъдат качени в сайта ни: bloodandlipstickpodcast.com
Music: TimMoor by Pixabay.